Bewoners van Blauwhuis roemen de saamhorigheid in het dorp: 'In doarp fan blide minsken'

Dat er een streep moest door de befaamde Merke was een domper, maar in Blauwhuis blijven ze lachen. Of de ‘roomse blijheid’ van invloed is, is de vraag, want de fraaie kerk die de skyline van het dorp bepaalt, stroomt niet meer vol met gelovigen. Desondanks roemen bewoners de saamhorigheid. ,,In feestje geane wy net út de wei.’’

Blauwhuis - De Sint Vituskerk.

Blauwhuis - De Sint Vituskerk.

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Zonder dat vermaledijde virus had Blauwhuis vanaf donderdag drie dagen lang op z’n grondvesten geschud. De roemrijke Blauhúster Merke (sinds 1873) had paard, mens en plezier bijeengebracht. Hef de kelken, vier het leven, café De Freonskip en naastgelegen feesttent als navel van de wereld. Maar helaas: nadat eerder het Túnfeest al was geschrapt, moest ook de Merke bijgeschreven worden in het rijtje van geannuleerde evenementen.