Blauwhuis heeft 25 nieuwe woningen nodig

Blauwhuis wil bouwen. ANP

Blauwhuis wil bouwen, het dorp heeft op z’n minst 25 nieuwe woningen nodig. Dorpsbelang heeft een aanvraag gedaan bij gemeente Súdwest-Fryslân.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Starters en jonge gezinnen vertrekken uit het dorp, omdat ze er geen beschikbare huizen zijn. Hele leeftijdscategorieën zijn daardoor verdwenen, zegt Michiel Zeinstra van dorpsbelang Blauwhuis.

De oorzaak van het huizentekort is tweeledig. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, waardoor er amper doorstroom is. Daarnaast bedeelt de gemeente weinig nieuwe huizen aan kleine kernen.

Onderhands

De animo om in Blauwhuis te wonen is daarentegen groot. Zodra er een huis te koop komt wordt die vaak al onderhands verkocht of per opbod.

Dorpsbelang heeft commissie Wonen Blauwhuis in het leven geroepen om de aanvraag namens het dorp in te dienen. De commissie heeft een inschrijvingsperiode opengesteld waarin belangstellenden voor toekomstige nieuwbouwwoningen in Blauwhuis zich konden melden. Binnen een week lagen er 43 serieuze inschrijvingen.

Het dorp vraagt nu om toestemming voor een bouwplan van minimaal 25 woningen.

Nieuws

menu