Bezwaren tegen verhuizing van supermarkt Jumbo in de Sneker wijk Tinga van tafel

Bezwaarmakers tegen de verhuizing van de Jumbo supermarkt in de Sneker wijk Tinga hebben bij de bestuursrechter ongelijk gekregen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de procedure goed onderbouwd.

Boodschappenmand van de Jumbo

Boodschappenmand van de Jumbo FOTO ANP PHIL NIJHUIS

De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) en tennisvereniging De Vliegende Bal vrezen ruimtebeperkingen in de toekomst als er een nieuwe supermarkt in hun nabijheid komt. Ook supermarktketen Poiesz had bezwaar aangetekend vanwege de aanwezigheid van hun eigen grote filiaal in de aangrenzende wijk Duinterpen. Alle beroepen tegen het verlenen van de omgevingsvergunning zijn ongegrond verklaard.

Zo acht de bestuursrechter het project niet in strijd met de Detailhandelsstructuurvisie uit 2013, zoals de eisers aandroegen. De grootte van de nieuwe supermarkt overstijgt het wijkniveau niet, blijkt uit de toetsing van Broekhuis Rijs Advisering. De huidige Jumbo aan de Molenkrite is met 800 vierkante meter klein te noemen. Een moderne wijksupermarkt zit tegenwoordig op 1200 tot 1500 vierkante meter, aldus Broekhuis Rijs. De geplande groei naar 1300 vierkante meter op de nieuwbouwplek bij de entree van Tinga is billijk.

Poiesz

Dat mensen uit Duinterpen zullen gaan winkelen bij deze nieuwe supermarkt gebeurt nu ook bij de huidige, terwijl er andersom ook winkelend publiek uit Tinga naar Duinterpen gaat, stelt de rechter. De Poiesz in Duinterpen wordt daardoor niet bedreigd in het voortbestaan, is het oordeel. Daar komt bij dat in Duinterpen nog onbenutte winkelvloeroppervlakte voor supermarkten is. Dat volgend is de Poiesz te klein om de hele wijk te kunnen voorzien.

De sportverenigingen vrezen dat het totaal aantal van 129 parkeerplaatsen die de gemeente Súdwest-Fryslân noodzakelijk acht voor de nieuwe supermarkt ten koste gaat van de ruimte voor de sport. De rechter stelt vast dat er meer parkeerplaatsen worden aangelegd dan de parkeernormennota van de gemeente voorschrijft. Dan zouden het er 98 moeten zijn. Omdat dit een minimumeis is, is meer toegestaan.

Fietsers in de knel

Dat de verkeersveiligheid in het geding is, wordt door de gemeente tegengesproken en die redenatie volgt de rechter. Het is volgens de gemeente voor de verkeersveiligheid juist beter dat de Jumbo verhuist van achterin de wijk naar de entree. Leveranciers en bezoekers hoeven dan niet meer door de woonwijk heen. Aan de veiligheid voor fietsers is gedacht door geplande parkeerplaatsen aan de zijkant van de nieuwe Jumbo uit het plan te halen zodat er meer ruimte ontstaat voor auto’s om elkaar te passeren zonder dat fietsers in de knel komen.

Dat er nog wordt gesproken over verplaatsing van de sportclubs of doorgroeien op dezelfde plek kan volgens de gemeente de komst van een supermarkt niet tegenhouden. ,,De uitbreidingsmogelijkheden voor de sportverenigingen die nu op het sportpark zitten zijn niet dusdanig reëel, uitvoerbaar en wenselijk dat daarmee de supermarkt niet op die locatie kan worden gevestigd’’, zegt Súdwest-Fryslân. Een derde hockeyveld is bijvoorbeeld niet mogelijk, ook niet als er geen supermarkt zou komen. Onlangs is overeengekomen dat de hockeyclub een nieuw hoofdveld krijgt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân