Bewoners Nij Ylostins blij: 'Maar we zijn er nog niet'

Nij Ylostins van boven. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het college van Súdwest-Fryslân is van plan wooncomplex Nij Ylostins in IJlst aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De bewoners zijn blij met dat besluit.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

,,Het is een stap in de goede richting’’, zegt Reinder Hoomans, voorzitter van de bewonerscommissie. ,,Maar we lopen hier nog niet in polonaise.’’ Het is namelijk nog niet definitief. Eerder dit jaar ontstond er ophef omdat duidelijk werd dat eigenaar Elkien het complex wilde slopen, waarna de bewoners in actie kwamen om de sloop tegen te gaan.

,,Het gebouw is uniek’’, gaat Hoomans verder. ,,In het gebouw is een grote gemeenschappelijke ruimte te vinden evenals gezellige straatjes waar bewoners veel doorheen wandelen, een dorpje op zich. Nij Ylostins was de eerste in zijn soort. Als er nieuw gebouwd wordt, zijn we dit kwijt, want een schets van de nieuwbouwplannen van Elkien hebben wij nog nooit gezien.’’ Helemaal voldoen aan de eisen des tijds kan het gebouw volgens de bewonerscommissie weer als het gerenoveerd wordt.

De voorgenomen aanwijzing van burgemeester en wethouders is op advies van het college van monumentencommissie Hûs en Hiem.

Hûs en Hiem oordeelt dat Nij Ylostins van ,,voldoende cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis’’ is om de aanwijzing tot gemeentelijk monument te rechtvaardigen. Burgemeester en wethouders gaan hier nu voorlopig in mee. Voor een definitieve aanwijzing is het momenteel te vroeg, volgens wethouder Erik Faber.

Ongerustheid wegnemen

,,We hopen zo ook de ongerustheid van de bewoners van Nij Ylostins weg te nemen’’. Daarnaast laat de voorlopige aanwijzing zien welke kant burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân op willen, aldus Faber. Om tot een definitief besluit te komen, moet de gemeente nu eerst de belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

Lees ook | Nij Ylostins IJlst verdient monumentenstatus, zegt Hûs en Hiem

,,Zo’n afweging is nodig om een gedegen en juridisch goed gemotiveerd besluit te kunnen nemen’’, zegt Faber. ,,Binnen drie dagen is dat onmogelijk’’. De wethouder wijst er op dat de behandeling bij Hûs en Hiem weliswaar op 21 november was, maar dat de gemeente het schriftelijk advies van Hûs en Hiem pas op 3 december heeft ontvangen.

Het advies houdt niet in dat de gemeente alleen maar ‘ja’ hoeft te zeggen en te tekenen voor een akkoord, volgens Faber. ,,De wettelijke regels schrijven ons wat anders voor. Wij hebben de plicht de te beschermen monumentale waarden af te wegen tegen de belangen van Elkien, als eigenaar van Nij Ylostins”.

Het college wil voor 25 februari 2020 een definitief besluit bekendmaken.

Lees ook | Commentaar: Erfgoedwaardig

Nieuws

Meest gelezen