Betere route van en naar Exmorra vanuit Bolsward door aansluiting op rotonde

Het huidige kruispunt Marnezijl bij Bolsward aan de N359.

Het huidige kruispunt Marnezijl bij Bolsward aan de N359. Foto: Google Street View

Exmorra krijgt na de zomer een betere verbinding van en naar Bolsward. De Exmorraweg wordt aangesloten op een rotonde.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Na de zomer verbetert de gemeente Súdwest-Fryslân de bereikbaarheid van en naar Exmorra vanuit Bolsward. Het project wordt naar voren gehaald omdat provincie en gemeente nog werken aan de reconstructie van het kruispunt Marnezijl bij Bolsward. Hierin zou een betere aansluiting op de Exmorraweg meegenomen worden. De bedoeling is dat het kruispunt met verkeerslichten vervangen wordt door een rotonde.

Met een oplossing voor Exmorra wordt niet meer gewacht op dit project. De route naar en van Exmorra via de Exmorraweg blijkt zo veel hinder op te leveren dat er eerder iets moet gebeuren. De weg is soms onbereikbaar door de vele auto’s die voor het verkeerslicht staan te wachten. Als de verkeerslichten uitvallen, rijdt het verkeer continu door en is het ook moeilijk deze weg op te komen. ,,Het is lastig om op de Oude Rijksweg te komen vanwege de drukte’’, aldus wethouder Michel Rietman.

Daarom is gekozen voor een aansluiting van de Exmorraweg op de rotonde in de provinciale weg N359, ten zuiden van rijksweg A7. Dit is een veiliger verbinding en door de rotonde neemt de snelheid van het verkeer ook af. Voor fietsers en voetgangers verandert er niets. Zij moeten de provinciale weg nog oversteken via de verkeerslichten.