Hoe is de stemming op 'bouwput' Afsluitdijk? 'Ze springen wel grof om met andermans geld'

Tussen de wegversmallingen en brugfiles kan je midden op de Afsluitdijk nog steeds even de benen strekken. Hoe is hier de stemming over de dijkrenovatie? ,,We hebben alle tijd, maar niet om in de file te staan.”

Jolanda en Fred Eenhoorn.

Jolanda en Fred Eenhoorn. Foto Niels de Vries

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Anthony Stam snelt naar zijn auto, broodje in de hand. Hij heeft geluk. De student aan de hotelschool van NHL Stenden was er bij Den Oever snel doorheen, en dus heeft hij tijd om bij de pomp op Breezanddijk zijn ontbijtje te scoren. Eén keer per twee weken rijdt Stam van Wognum in Noord-Holland naar Leeuwarden en terug, en eventuele verkeershinder neemt hij op de koop toe. ,,We hebben het er maar mee te doen. Het zal nodig zijn”, knikt hij gelaten naar de graafmachines en de kiepwagens.