Piet uit Sneek zakte voor zijn rijtest en mist nu zijn vrienden. Het CBR houdt hij verantwoordelijk: 'It systeem doocht net. Se wolle dy kapotmeitsje'

De wereld van Piet Sijpersma (83) is klein geworden. De Sneker zakte voor zijn rijtest. ,,Ik mis it autoriden ferskriklik.’’ Hij richt zijn pijlen op het CBR. ,,It systeem doocht net.’’

Piet Sijpersma (83) uit Sneek. Hij zakte voor zijn rijtest en heeft alleen zijn elektrische fiets nog. 'By in soad freonen bûten Fryslân komme wy net mear.'

Piet Sijpersma (83) uit Sneek. Hij zakte voor zijn rijtest en heeft alleen zijn elektrische fiets nog. 'By in soad freonen bûten Fryslân komme wy net mear.' Foto: Niels de Vries

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Hij is er elke dag mee bezig. Al een paar jaar. Elke dag. ,,Dit hat my yn ‘e klauwen. En dan bin ik in terriër, hear’’, zegt de 83-jarige Piet Sijpersma uit Sneek. Op de tafel voor hem liggen allerlei papieren, zijn computer loopt over met aanvullende documenten. ,,Der sit al safolle tiid fan my yn. Se wolle dy kapotmeitsje. It is skandalich.’’

Nieuws

menu