Bauke Dam volgt Maarten Offinga op als wethouder in Súdwest-Fryslân

Bauke Dam. FOTO GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Foto:

Bauke Dam (36) uit Bolsward volgt Maarten Offinga op als wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. De raad benoemde de CDA’er donderdagavond. Het vertrouwen in Dam is groot: alle 37 raadsleden stemden in met zijn benoeming.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Offinga wordt vrijdag geïnstalleerd als burgemeester van Hardenberg. Dam neemt een groot deel van de portefeuille van zijn voorganger over. Hij wordt verantwoordelijk voor Economische Zaken, Landbouw en Landschap, de Ontwikkelagenda (Agenda’s Sneek en IJsselmeerkust) en de Gebiedsagenda Zuidwesthoek. Ook de portefeuille Financiën (inclusief Grondexploitatie) blijft bij het CDA, maar verhuist naar collega-wethouder Gea Wielinga. Die draagt op haar beurt de portefeuilles Sport en Dorpshuizen over aan Dam.

Nieuws

menu