Bareld de Vries uit Raerd was 'in yntense espresso'. Overtuigend en vol vuur ging hij door het leven | In Memoriam

,,Oertsjoegjend en fol fjoer’’ ging Bareld de Vries uit Raerd, die op 5 oktober overleed, door het leven. De onderwijs- en mienskipsman en bevlogen sociaaldemocraat had een tomeloze energie. Dat leidde tot een ,,fol en klinkend libben.’’

Bareld de Vries (1934-2021)

Bareld de Vries (1934-2021)

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De drie kinderen - Mindert de Vries, ecoloog, Jannewietske de Vries, burgemeester, en Anne Jochum de Vries, directeur Sport Fryslân - hebben hem nog nooit op de bank zien zitten. ,,Hy wie in drok baaske, in yntinse espresso’’, aldus Mindert.

Nieuws

Meest gelezen