Azc in Sneek blijft tot 2026, college wil onderzoek doen naar een permanente opvang

Het AZC in Sneek. FOTO ARODI BUITENWERF

Het AZC in Sneek. FOTO ARODI BUITENWERF

Het asielzoekerscentrum in Sneek blijft tot 2026 op de huidige plek gevestigd. Gemeente Súdwest-Fryslân wil samen met het COA ook verkennen of er een permanente opvang mogelijk is op de locatie aan de Noorderhoek.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het azc in Sneek werd in 2016 geopend voor de duur van maximaal tien jaar, met de afspraak dat na vijf jaar zou worden bekeken of de locatie nog steeds nodig was. Dat is het geval, aldus burgemeester Jannewietske de Vries. ,,Het COA heeft ons om verlenging gevraagd en dat verzoek is nu gehonoreerd. Volgens het wijkplatform Noorderhoek sluit de voortzetting ook aan bij de verwachtingen in de buurt.'' In het azc is nu plaats voor maximaal 600 asielzoekers.

Dat het college wil bekijken of een permanente opvang mogelijk, is nieuw. Gesprekken daarover met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal het college pas ingaan als de gemeenteraad ermee instemt. B en W vragen de raad op 4 maart om mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek.

Een permanent azc zal minder bewoners huisvesten; het gaat om zo’n 350 tot 450 plekken. De bestaande tijdelijke gebouwen worden dan vervangen door duurzame (stenen) gebouwen.

Flexibele plekken

Met de 100 flexibele plekken zou het COA veranderingen kunnen opvangen in het aantal te huisvesten vluchtelingen. Die plekken kunnen eventueel ook worden ingezet voor andere woningzoekenden, zoals studenten, spoedzoekers of arbeidsmigranten. Het COA streeft ernaar in een regionale opvanglocatie (ROL) vooral asielzoekers te huisvesten die in Nederland mogen blijven, de zogeheten ‘evident kansrijke asielzoekers’. Voor hen worden zodoende activiteiten ontplooid die gericht zijn op inburgering, integratie en huisvesting.

Deze opzet van asielopvang heeft een nauwe relatie met de nieuwe Wet inburgering. Deze wet die vermoedelijk per 1 januari 2022 van kracht wordt, geeft gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Nu ligt de regie nog bij de statushouder zelf.

Súdwest-Fryslân ziet het azc in Sneek als een goed voorbeeld van deze vernieuwing. In het azc kunnen taallessen worden gevolgd, is al een repaircafé gestart en zijn er diverse activiteiten in de werkplaats. Verder speelt een azc-voetbalteam tegen clubs uit Sneek, helpen de azc-bewoners met schoonmaakacties in de wijk en doen ze vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis.