Asfalt eruit, stenen erin voor veilige Touwenlaan in Makkum

De Ds. L. Touwenlaan in Makkum. FOTO GOOGLE STREETVIEW

De Ds. L. Touwenlaan in Makkum wordt door de gemeente Súdwest-Fryslân voor 600.000 euro heringericht. Het asfalt gaat eruit.

De Ds. L. Touwenlaan in Makkum verkeert in zo’n slechte staat dat ingrijpen noodzakelijk is. Het asfalt is op. Er hebben zich al kleine ongelukjes voorgedaan als gevolg van het slechte wegdek. Waarschuwingsborden zijn geplaatst en noodreparaties uitgevoerd, maar dat zijn volgens het college lapmiddelen die onvoldoende resultaat opleveren. Het CDA meldde in februari dat ouders met schoolgaande kinderen de weg mijden.

Plannen voor een andere inrichting dateren al uit de tijd dat Makkum nog bij de voormalige gemeente Wûnseradiel hoorde, maar door te lage urgentie en te weinig financiële middelen werd er nooit actie ondernomen. Nu wil Súdwest-Fryslân dat de weg, die in een 30 kilometerzone ligt, ook daadwerkelijk die uitstraling krijgt. Het asfalt en de breedte zorgen er nu voor dat het een 50 kilometerweg lijkt.

Snelheidsremmers

De breedte van de weg gaat daarom terug van 8 naar 6 meter en er komen snelheidsremmers en stenen. De gemeente heeft daarbij gekeken naar de Lemmerweg in Sneek. In Makkum komen verhoogde kruispunten, middengeleiders bij de kruispunten en bij de school. Dit moet de snelheid eruit halen. Uit het vooroverleg is gebleken dat een deel van de bewoners het asfalt wil houden. Zij vrezen meer geluidsoverlast en trillingen.

Het college wil nu de knoop doorhakken omdat de weg anders afgesloten moet worden. Onderzoek in opdracht van de gemeente heeft uitgewezen dat hinder door trillingen zal afnemen. De gemeente gaat dit evalueren. In het voortraject zijn metingen gedaan die enkele maanden nadat de nieuwe weg er ligt, herhaald zullen worden. Is de situatie verslechterd, dan belooft het college verbeteringen door te zullen voeren. De weg moet voor het einde van dit jaar klaar zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân