As over het hoofd in plaats van op het voorhoofd: zo vieren ze in Sneek Aswoensdag tijdens corona

Pastoor Van der Weide zet dit jaar geen askruisje maar strooit de as over het hoofd van zijn parochianen. FOTO SIMON BLEEKER

Het gebruikelijke askruisje op het voorhoofd kan niet gezet worden op aswoensdag. Vanwege de coronapandemie werd er in de Sint Antonius van Padua parochie in Sneek daarom woensdagochtend wat as uitgestrooid over het hoofd.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het is een noodoplossing die al eeuwen wordt gebruikt in tijden van besmettelijke ziekten. Woensdag zegende pastoor Peter van der Weide de as in stilte. ,,Normaalgesproken zou hij dan bij iedere parochiaan de woorden ‘Bekeert u en geloof in het evangelie’, of ‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ uitspreken”, zegt Renate Dümmer van het parochiebestuur.

Woensdag kon hij dat maar één keer, op veilige afstand van de parochianen zeggen, namelijk vanaf het priesterkoor. Daarna kwamen alle kerkgangers naar voren voor het uitstrooien van de as. ,,Het is allemaal even anders, maar ik denk niet dat de beleving per se heel anders is”, aldus Dümmer.

De Kruiswegwandeling zou dit jaar voor de derde keer in de parochie plaatsvinden. ,,We gingen de vorige jaren met z’n allen langs de staties die bij winkels en musea door heel Sneek te vinden waren. Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan. Gelukkig kan de wandeling nog wel in de Sint Martinuskerk die in de veertigdagentijd elke dag open is. Mensen kunnen op eigen gelegenheid langs de staties in de kerk. In het portaal van de kerk liggen boekjes met begeleidende teksten.”

Het halen van een askruisje is vooral onder katholieken gebruikelijk. Parochianen krijgen een kruisje op hun voorhoofd als teken van bezinning en boetedoening. De as drukt uit dat de mens van stof is gemaakt en tot stof zal wederkeren. Na het ontvangen van het askruisje begint de veertigdagentijd, de periode tot aan Pasen die in het teken staat van vasten en soberheid.

Nieuws

menu