Archeologisch onderzoek in Warns bevestigt het verhaal over de strijd om de Sytzama stins

De kanonskogel die gevonden is. FOTO RAAP Archeologisch Adviesbureau

Tijdens een archeologisch onderzoek naar de Sytzama stins in Warns zijn een kanonskogel en musketkogels gevonden. Het wijst er volgens gemeentearcheoloog Yvonne Boonstra van Súdwest-Fryslân op dat er ooit gevochten is.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Aangenomen wordt dat de strijd ging tussen Jelmer Ottes Sytzama, samen met zijn vrouw Ats Bonningha de bewoner van de stins, en Douwe Geales Galema, die rond 1490 ook een stins liet bouwen. Dit veroorzaakte een ruzie.

Sytzama was een Schieringer en Galema een Vetkoper, die twee partijen vochten in de 14de en 15de eeuw onderlinge vetes met elkaar uit en bouwden stinzen, torenvormige gebouwen die verdedigd konden worden.

Stins volledig verwoest, wijst onderzoek uit

Toen Sytzama in Sneek was en zijn vrouw dus alleen op de stins, opende Galema de aanval. „Ats Bonningha weerstond het beleg kranig, zo is het verhaal, maar moest de stins toch opgeven”, vertelt Boonstra. „Haar man bleek op zijn terugreis naar Warns door Galema en de zijnen te zijn ingerekend. Ats zou haar man alleen levend terugzien als ze zich zou overgeven.”

Dit gebeurde, waarna Galema de Sytzama stins volledig verwoestte. „Dit verhaal wordt bevestigd door het archeologisch onderzoek”, zegt Boonstra. „De stins is namelijk tot de grond toe afgebroken. Puinbanen en andere sporen geven aan waar het gebouw heeft gestaan.”

Dat er nu archeologisch onderzoek plaatsvindt, met hulp van vrijwilligers en amateurarcheologen, is met het oog op de voorbereidingen van de realisatie van de rondweg om het dorp.

Nieuws

menu