Archeologisch onderzoek in Warns bevestigt het verhaal over de strijd om de Sytzama stins

De kanonskogel die gevonden is.

De kanonskogel die gevonden is. FOTO RAAP Archeologisch Adviesbureau

Tijdens een archeologisch onderzoek naar de Sytzama stins in Warns zijn een kanonskogel en musketkogels gevonden. Het wijst er volgens gemeentearcheoloog Yvonne Boonstra van Súdwest-Fryslân op dat er ooit gevochten is.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Aangenomen wordt dat de strijd ging tussen Jelmer Ottes Sytzama, samen met zijn vrouw Ats Bonningha de bewoner van de stins, en Douwe Geales Galema, die rond 1490 ook een stins liet bouwen. Dit veroorzaakte een ruzie.