Akkoord over ontwerpbestemmingsplan It Soal in Workum

FOTO JAN PERSENAIRE

Na bijna twintig jaar is er een akkoord bereikt over een ontwerpbestemmingsplan voor It Soal in Workum.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

De betrokken partijen AquaResort It Soal, de gemeente Súdwest-Fryslân, Fûgelwacht Warkum, Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd en it Fryske Gea hebben afgesproken dat de natuur zo goed mogelijk wordt beschermd en hier en daar wordt verbeterd. Daarnaast blijft het strand vrij toegankelijk.

Enkele jaren geleden stonden de partijen nog tegenover elkaar bij de Raad van State in Den Haag. De RvS vernietigde destijds het door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan rondom It Soal, waarbij AquaResort met het ontwikkelen van het gebied minder seizoensafhankelijk wil worden.

Vooral door nieuwe ideeën over hoe met natuur en buitengebied om te gaan is het ontwerp bestemmingsplan nu zo gewijzigd dat het volgens de betrokkenen inpasbaar is geworden in de Workumerwaard. Zo wordt onder andere geluid en licht zodanig ingeperkt dat er geen verstoring van het natuurgebied plaatsvindt.

Daarnaast gebeurt moeten er enkele aarden wallen en waterpartijen komen, die bebouwing en het buitengebied van elkaar scheiden.

Nieuws

menu