Actiegroep doet aanvraag om Nij Ylostins gemeentelijk monument te maken

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Nij Ylostins is zo bijzonder dat het een gemeentelijke monumentenstatus verdient, want "de schoonheid staat in IJlst voor je neus", aldus Reinder Hoomans. Hij heeft samen met een aantal andere belanghebbenden een aanvraag bij de gemeente ingediend, zodat Nij Ylostins definitief gered kan worden.

Eerder gaven architectuurkenners in de Leeuwarder Courant al aan Nij Ylostins een architectonische parel te vinden. Het complex is het enige project in Friesland dat destijds, het complex stamt uit 1972, het predicaat 'experimentele woningbouw' van de Rijksoverheid kreeg.

Met dat predicaat, dat vooral verdiend werd met de overdekte straatjes en grote sociale ruimten is het complex volgens de indieners zeker erfgoedwaardig.

Verzet

Momenteel is de sloop van Nij Ylostins uitgesteld tot 2022. Dat uitstel kwam tot stand na een periode van verzet in IJlst. Er was een demonstratie voor behoud van het complex. Hoofdzorg daarbij was dat de oude bewoners met de sloop van het complex zouden moeten verhuizen uit IJlst, want hoewel er plannen voor nieuwbouw op dezelfde locatie zijn, is er verder nog niets concreet.

Dit verzet, dat ook unanieme steun kreeg vanuit de raad, noopte de gemeente tot actie. In overleg met eigenaar Elkien, zorgverlener Patyna en Stadsbelang IJlst kwam men overeen om de sloop in ieder geval uit te stellen.

Gemeente beslist over aanvraag

Eerder zei wethouder Erik Faber tegen de gemeenteraad dat de kans dat Nij Ylostins een gemeentelijk monument wordt klein is. Nu er daadwerkelijk zo'n aanvraag ligt laat Faber weten dat hij zich beter had kunnen onthouden van zo'n oordeel.

De gemeente laat weten dat de aanvraag serieus behandeld zal worden. Binnen 20 weken moet Súdwest-Fryslân met een reactie op de aanvraag komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân