Actie tegen 'wanstaltig' glasvezelstation op de Stedspôle Workum

‘Wanstaltig, doorn in het oog, geen gezicht, misplaatst, vreselijke plek’. Het commentaar bij de petitie ‘glasvezelstation-niet-op-de-Stedspôle’ was duidelijk. Foto: Simon Bleeker

In Workum is commotie ontstaan rond de plaatsing van een glasvezelstation op de Stedspôle. Een actiegroep heeft tot nu toe 111 handtekeningen verzameld.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

‘Wanstaltig, doorn in het oog, geen gezicht, misplaatst, vreselijke plek’. Het commentaar bij de petitie ‘glasvezelstation-niet-op-de-Stedspôle’ is duidelijk. Ruim honderd inwoners steunen het initiatief van Ellen van der Baan en Marie-Anne de Harder om de nutskast van de Stedspôle, een historische waardevolle plek, te krijgen.

Het verdeelstation, ter grootte van een container, is door Deltafiber geplaatst na een succesvolle actie in Workum om glasvezel aan te leggen. Tegen deze grote blokkendoos kijken omwonenden aan, het gevaarte ontneemt het zicht op de monumentale Gertrudiskerk en is het eerste wat boottoeristen zijn als ze aanleggen in Workum.

Niet gelukkig met huidige plek

Naast de actiegroep klopte Stichting Stadsherstel bij Plaatselijk Belang aan. Dat verkeerde in de veronderstelling dat het om een veel kleinere nutskast zou gaan. Bovendien zou deze zogenaamde POP-kast in een groenstrook naast het sanitair gebouw op het evenemententerrein geplaatst worden. Bij plaatsing werd hiervan afgeweken. ,,Wij zijn niet gelukkig met de huidige plek’’, reageert voorzitter Richard de Vries.

Vervolgens kwam overleg tot stand tussen Plaatselijk Belang, Deltafiber en de gemeente Súdwest-Fryslân. Daaruit maakte Plaatselijk Belang op dat er geen vergunning nodig is omdat het om een infrastructureel bouwwerk gaat. Er is alleen afstemming met de gemeente nodig. De vertegenwoordiging van de stad betreurt het dat hierbij geen contact is opgenomen met Plaatselijk Belang of omwonenden.

Plek zat

Nieuw overleg, waarbij ook de actiegroep betrokken is, leverde mogelijke verhuisopties op waaraan Deltafiber bereid is mee te werken. ,,Er zijn plekken zat in Workum’’, zegt Van der Baan daarover. Gedacht wordt aan een plek in de bebossing van de Stedspôle of achter de oude brandweerkazerne. Voor beide plekken is de toestemming nog niet rond, heeft Van der Baan begrepen.

Nieuws

menu