Alle schooldagen een gezond ontbijt. Het Rode Kruis zorgt daarvoor op scholen in Sneek

De start van het ontbijtproject in Leeuwarden

De start van het ontbijtproject in Leeuwarden Foto: MARCHJE ANDRINGA

Op twee basisscholen in Sneek wordt voortaan een gezond ontbijt uitgedeeld aan de kinderen. In Leeuwarden gebeurt dit sinds februari ook.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het initiatief in Sneek komt van de gemeenteraad, maar de uitvoering wordt gedaan door het Rode Kruis, dat er landelijk ervaring mee heeft. Op de Thomas van Aquinoschool staan de ontbijttassen elke schooldag klaar voor alle kinderen. Het is eerst een proef voor zes maanden.