Alle schooldagen een gezond ontbijt. Het Rode Kruis zorgt daarvoor op scholen in Sneek

De start van het ontbijtproject in Leeuwarden Foto: MARCHJE ANDRINGA

Op twee basisscholen in Sneek wordt voortaan een gezond ontbijt uitgedeeld aan de kinderen. In Leeuwarden gebeurt dit sinds februari ook.
Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Het initiatief in Sneek komt van de gemeenteraad, maar de uitvoering wordt gedaan door het Rode Kruis, dat er landelijk ervaring mee heeft. Op de Thomas van Aquinoschool staan de ontbijttassen elke schooldag klaar voor alle kinderen. Het is eerst een proef voor zes maanden.

Het Rode Kruis heeft deze proef met eigen middelen uitgebreid naar de Johannes Postschool. Hier gaat het alleen om de kinderen die onder de armoedegrens leven. De tassen worden dan ook niet uitgedeeld op school, maar zeven dagen per week in het wijkcentrum.

Schoolprestaties

Een goed ontbijt op school verbetert de gezondheid en leerprestaties van kinderen. Bij sommige gezinnen ontbreekt het aan tijd, energie, kennis of geld om gezonde keuzes te maken. Dit komt de schoolprestaties van de kinderen niet ten goede. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die wel ontbijt eten, het beter doen op school.

Het uiteindelijke doel is dat ouders na een periode van zes maanden, met hulp van het Rode Kruis, Sociaal Collectief en/of andere hulpverleners, zelfstandig verder kunnen en hun kinderen dagelijks, met een gezond ontbijt, naar school laten gaan.

Nieuws

menu