De aanleg van de rondweg om Warns is begonnen. School straks verlost van langsrazend verkeer

Vleermuizen, archeologische vondsten en boze buurtbewoners. De rondweg om Warns kent een lange aanlooproute. Met de bouw van de weg die het naburige Stavoren beter bereikbaar moet maken is vrijdag eindelijk begonnen.

De leerlingenraad met vlnr Marjan Bijsterbosch, Lucie Henneke, Maaike Couperus en Berber Jongstra met hun directeur Jella van Seters, wethouder Michel Rietman (r) en gedeputeerde Friso Douwstra.

De leerlingenraad met vlnr Marjan Bijsterbosch, Lucie Henneke, Maaike Couperus en Berber Jongstra met hun directeur Jella van Seters, wethouder Michel Rietman (r) en gedeputeerde Friso Douwstra. FOTO MARCO KEYZER

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Wie Warns vanaf de N359 tussen Lemmer en Workum binnenrijdt, ziet het tracé al liggen. Ten oosten van het dorp ligt het zandbed voor de nieuwe rondweg waarvan vrijdag het bouwbord werd onthuld. De realisatie verloopt zo voorspoedig, meldde projectmanager Folkert Bouma van de gemeente Súdwest-Fryslân, dat de weg weleens eind volgend jaar klaar zou kunnen zijn.

Nieuws

menu