Aanbouwplan Menistenkerk in Witmarsum (het Mekka van de Doopsgezinden) terug naar tekentafel

Witmarsum is het Mekka van de Mennonieten en krijgt bezoekers van over de hele wereld over de vloer die geïnteresseerd zijn in reformateur Menno Simons. Achter de doopsgezinde kerk aan de Arumerweg zou daarom een bezoekerscentrum moeten verrijzen. Hús en Hiem vindt het plan dat voorligt niet goed genoeg.

De doopsgezinde kerk in Witmarsum.

De doopsgezinde kerk in Witmarsum. Foto: Flip Veldmans

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

Witmarsum is de bakermat van de doopsgezinden en de plek waar Menno Simons (1496-1561) is geboren. Een kleine anderhalf miljoen doopsgezinde christenen over de hele wereld beschouwen hem als de grondlegger van hun kerk. Veel van die volgelingen komen naar zijn geboortedorp, naar het ‘Mekka’ van de Mennonieten.