Samen met

Studenten steunen Voedselbank in Drachten

De studenten in de Drachtster voedselbank met hun meegenomen producten. Foto: Voedselbank

Voedselbanken zien de aanvoer van voedsel teruglopen, ook de Voedselbank Smallingerland. De zorg kampt met te weinig personeel. Voor een evenwichtige samenleving zouden beide anders moeten. Voorzitter Ruud Schaake probeert op allerlei manieren meer ‘klanten’ te trekken.
Lees meer over
Drachtster Courant

ROC Friese Poort in Drachten heeft een opleiding ‘Zorg en welzijn’. Een onderdeel van deze opleiding is het vak Burgerschap. Hier leren de studenten om na te denken over hun rol in de samenleving, maar ook hoe ze die samen met anderen kunnen vormgeven

Docente Kim Dubbeld bezocht onlangs met een groepen studenten de Voedselbank Smallingerland. Ze werden ontvangen en rondgeleid door Dineke de Boer en Ruud Schaake. „Een flink aantal groepen heeft zo kennisgemaakt met onze voedselbank. Een prima initiatief om een indruk te krijgen wat armoede is”, aldus voorzitter Ruud Schaake.

Natuurlijk werden de klanten van de voedselbank niet vergeten. De studenten hadden producten meegenomen voor de klanten van de voedselbank. Naar aanleiding van de uitleg en rondleiding ontstonden leuke gesprekken met de studenten.

Wijkcentra

Schaake trekt met het bestuur er regelmatig op uit om de voedselbank meer in de kijker te krijgen. „Zoals met kerken, scholen, vroegsignalering. We willen nu eens kijken in wijkcentra, in gesprek komen met mensen. Op die manier zou je misschien kunnen helpen. Er is schaamte, maar ook soms zelfs wantrouwen. Dat ze mogelijk iets terug moeten betalen, zoals in de toeslagenaffaire. Je moet de drempelvrees overwinnen”, legt hij uit.

Een andere mogelijke hindernis is de afstand. „De voedselbank is aan de westkant van Drachten, maar de meeste mensen met niet te veel geld wonen aan de oostkant. Dat zou ook een beletsel kunnen zijn, en daar hebben we overleg over. Ik heb het idee dat maar de helft van de mensen die gebruik kan maken van de voedselbank, er ook gebruik van maakt.”

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Drachtster Courant

Nieuws

menu