Samen met

Internationaal Shantyfestival in Drachten

De Brêge Sjongers. Eigen foto

Piraten, ruige zeelui, shantyzangers en zeelieden zorgen voor muzikaal vertier in het centrum van Drachten. Zaterdag 24 september vanaf 12.00 uur klinken er door het centrum van Drachten weer de zeemansliederen en shanty’s zoals in vroegere tijden.
Lees meer over
Drachtster Courant

Voor één dag is Drachten een bruisende havenstad. Veertien shanty- zeemanskoren, visvrouwenkoren en piratenkoren uit heel Nederland en ook uit Duitsland doen mee aan het grote Shantyfestival. Zij nemen het publiek mee in de tijden van vroeger, toen de shanty’s gezongen werden met het aan boord brengen van de lading en de heimweeliederen, die na het werk aan boord gezongen werden. Heimwee naar huis.

Maar ook de ruige shanty’s van de havenkroegen en het passagieren in de havens weerklinken in de Drachtster dreven. Een evenement waar zowel de zangers en zangeressen en het publiek van genieten.

Samenzang

Om 12.15 uur geeft wethouder Pieter van der Zwan van Smallingerland het startsein op het Museumplein, gevolgd door de samenzang van ruim 400 shantyzangers. Deze vijfde editie staat onder leiding van Willem Zijlstra en de muzikanten van de Brêgesjongers uit Opeinde.

Drie koren, de Piipegaeltsje Sjongers uit Rottevalle, de Peijesjongers uit Drachten en de Brêgesjongers uit Opeinde organiseren samen onder leiding Joke van der Zwaag met de werkgroep en het SSS-bestuur het tweejaarlijkse shantyfestival. Uiteraard met steun van vele vrijwilligers.

Zeven podia

Op zeven podia verspreid in het centrum van Drachten treden naast de organiserende koren de volgende koren op: De Boekaniers uit Harderwijk, De Warringers uit Joure, de Hellingbazen uit Veenwouden, Grytje Sprot uit Hindelopen, het Duitse koor uit Oldenburg, Het Doekegat Piratenkoor uit Uithuizermeden, De Magellansingers uit Delfzijl, de VoortVarende Vrouwen uit Rottevalle, De Headammers uit St. Nicolaasga en Paddy’s Passion uit Putten en (onder voorbehoud) Shantycrew Buitenboord.

Jong en oud worden bij dit festival betrokken en in de zorgcentra van Warrenhove treden de Hellingbazen en in Rispinge de VoortvarendeVrouwen op vanaf 10.30 uur. Na de samenzang van de veertien deelnemende koren op het Museumplein verspreiden de piraten en shantyzangers zich over het centrum van Drachten naar de zeven podia, waar gezongen wordt tussen 13 en 17 uur. Meer info: www.shantysfestivalsmallingerland.nl

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Drachtster Courant

Nieuws

menu