Zorgen over zorg-bv Carins in Smallingerland, raad wil tempo

In de ogen van wethouder Bert Westerink waren het bijna letterlijk moties van wantrouwen, de voorstellen van de Smallingerlandse raad om meer grip te krijgen op zorguitvoerder Carins.

Het gemeentehuis van Smallingerland.

Het gemeentehuis van Smallingerland. Foto LC

Carins, een zelfstandige bv die voor de inwoners van de gemeente de Wmo en andere zorgtaken uitvoert, ligt onder vuur. De organisatie bestaat bijna twee jaar, maar gaat nog steeds gebukt onder kinderziektes. In mei kwam er een ernstig rekenkamerrapport. Carins heeft nog geen duidelijke ‘opdracht’ van de gemeente gekregen. Het is moeilijk of soms onmogelijk voor Carins om de zorgkosten te beheersen. Los daarvan kost Carins de gemeente tot nu toe veel meer geld dan was voorzien, deels ook omdat er veel meer wmo-aanvragen binnenkomen die behandeld moeten worden.

De ChristenUnie-fractie vroeg een debat aan, waarbij de partij gisteravond drie moties presenteerde. De strekking: pak de aanbevelingen op en leg de gemaakte afspraken op 2 februari voor aan de gemeenteraad.

ELP, CDA, D66 en Smallingerlands Belang dienden de moties mee in, een royale meerderheid.

Maar wethouder Westerink maakte er geen geheim van dat hij de voorstellen ziet als een gebrek aan wantrouwen in het college. De adviezen uit het rekenkamer-rapport worden immers al opgepakt, stipte hij aan, de raad heeft in september nog een brief gekregen met de laatste stand van zaken. ,,Kan het niet zo zijn dat wij als college het vertrouwen krijgen dat we dit volgens dat tijdpad afwikkelen? Is dat te veel gevraagd?” Westerink vond de moties overbodig en weigerde er inhoudelijk op te reageren. Bovendien waren de moties pas op een laat tijdstip bij hem bekend geworden, zei hij.

En zo verschoof het debat naar de vraag hoeveel vertrouwen het nieuwe zakencollege krijgt, of zou moeten krijgen, van de Smallingerlandse raad. Niet voor het eerst, sinds de nieuwe wethoudersploeg deze zomer is aangetreden.

GroenLinks en de PvdA gaven de wethouder gelijk in het feit dat verbeteringen al in de maak zijn. Bovendien moet maar blijken of de ingediende moties juridisch haalbaar zijn, vonden de partijen. Maar ook bij PvdA-voorman Anton Pieters viel het ,,een beetje verkeerd” dat Westerink geen toelichting op de voorstellen gaf.

Onaanvaardbaar, vond Corrie Ponne (CDA), die de wethouder aansprak op zijn deskundigheid. ,,We wilden hier een absolute tijger hebben op het sociaal domein, iemand die van de hoed en de rand wist. Nu zijn er allerlei vragen gesteld en u geeft er geen antwoord op. Het wordt nu heel moeilijk om u zo het vertrouwen te geven. Iets dat we wel willen.”

Wel besloten de indieners na een korte schorsing de ‘deadline’ voor het college te verschuiven naar 1 april, zodat de raad in elk geval een ‘richting’ aan het college kon meegeven. Alle drie de voorstellen werden aangenomen.

Als de voortgangsbrief van Westerink uit september klopt, zal dat het college inderdaad niet in problemen brengen. Als het goed is ligt er op 1 april een ‘prestatie-overeenkomst’, die omschrijft welke doelen Carins namens de gemeente precies moet bereiken.

Carins is ontstaan vanuit de gemeente. ,,We hebben medewerkers gevraagd om hun baan op te zeggen en in het avontuur Carins te stappen”, aldus CU-lid Anita Merkus. ,,Daar voelen we ons verantwoordelijk voor.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland