Het leven van Jildert (1 jaar) en Meike (4 jaar) uit Opeinde werd gered door Douwe, René, Klaas en Stephanie: 'Ik fielde syn gesichtsje'

Vier mensen die op een ochtend in november twee jonge kinderen het leven redden in Opeinde, kregen maandag een zilveren medaille voor hun heldendaad.

De familie Tabak (midden) tussen de mensen die het leven van Jildert en Meike redden. Naast hen staan Anita Nicolai (helemaal links), Stephanie Pijpker en Klaas de Vries. Rechts Douwe Herder en René Procee.

De familie Tabak (midden) tussen de mensen die het leven van Jildert en Meike redden. Naast hen staan Anita Nicolai (helemaal links), Stephanie Pijpker en Klaas de Vries. Rechts Douwe Herder en René Procee. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Smallingerland

,,Heity, heity”, roept Jildert. Met een knuffel in zijn hand rent hij rond de tafels in dorpshuis De Wringe in Opeinde. Verderop, bij heit Sietze en mem Hielkje, zit zijn 4-jarige zus Meike. Zij is net zo blij als haar broertje, die in februari 2 is geworden.