Woede en tweespalt in Smallingerland na miljoenenstunt begroting

Op de valreep zet een nipte meerderheid in de Smallingerlandse gemeenteraad de begroting op zijn kop. Verscherpt provinciaal toezicht zou de wethouder nu niet meer verbazen.

Het gemeentehuis van Smallingerland.

Het gemeentehuis van Smallingerland. Foto LC

,,De tranen branden in mijn keel”, concludeert Lucienne Meinsma (GroenLinks) aan het einde van de dinsdagavond. Dinie Mulder (PvdA) ,,Een dieptepunt in de Smallingerlandse politiek.”

Een minderheid van vijftien raadsleden moest dinsdag machteloos toezien hoe een meerderheid van zestien raadsleden met nieuwe, vergaande voorstellen de begroting op het laatste moment naar zijn hand zette. Ruim 3 miljoen euro bezuinigen op het sociaal domein. Geen geld opzij reserveren voor de nieuwe vaarweg naar Drachten. Het schrappen van bezuinigingen in de openbare ruimte. Maatregelen die de miljoenen in de begroting die dinsdag op tafel lag, grondig deden verschuiven.

De vraag nu is wat de provincie, als toezichthouder op de financiën van Friese gemeenten, daar in december van vindt. Wethouder Felix van Beek waarschuwde de raad aan het begin van de avond: ook de oorspronkelijke versie van de begroting was voor gedeputeerde Sander de Rouwe nog net voldoende.

‘Hakken over de sloot’

,,Met de hakken over de sloot, was het oordeel. Als die begroting dan nog gecorrigeerd moet worden, kan dat aanleiding zijn voor preventief toezicht.”

Als een gemeente die status krijgt, houdt de provincie het huishoudboekje extra scherp in de gaten. Van Beek werd gedurende de avond cynischer, toen bleek dat hij de meerderheid niet kon overtuigen. ,,Preventief toezicht is een nieuwe ervaring die ik nog niet heb meegemaakt.”

De zestien raadsleden van ELP, CDA, VVD en Smallingerlands Belang zien dat de gemeente op veel terreinen kan bezuinigen zonder dat het de burger direct in de portemonnee raakt. Veel van die voorstellen zal de provincie echter om technische redenen niet accepteren, herhaalde het college dinsdag keer op keer.

De vier partijen zijn ervan overtuigd dat het wel mogelijk is, aldus Karin van der Velde (CDA). Yntze de Vries (ELP) wees naar de discussie die de gemeente zou voeren over haar kerntaken, wat nog niet gebeurd is. ,,We moeten nu toch echt ingrijpen.”

Als het college aangeeft dat het technisch niet kan, moet je het college daarin vertrouwen, vonden de andere vijftien raadsleden. ,,In de brief van het college staat toch duidelijk dat het niet kan”, riep Jouke de Jong (ChristenUnie) uit. CDA’er Van der Velde: ,,We hebben beiden een ander begrip van dezelfde werkelijkheid.”

Niet verantwoordelijk

Het blok van zestien raadsleden nam de aangepaste begroting aan, de overige vijftien stemden tegen. Mocht de provincie besluiten om Smallingerland onder preventief toezicht te plaatsen, dan willen zij daar niet verantwoordelijk voor zijn, zo zei De Jong.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland