'Wat een lul', klinkt het in de Smallingerlandse raad: D66 wil excuses en debat

Door een per ongeluk openstaande microfoon werd D66-raadslid Ron van der Leck maandagavond tijdens het digitale spoeddebat in Smallingerland voor ,,lul” uitgemaakt. De tweemansfractie wil excuses en een raadsdebat.

Het gemeentehuis van Smallingerland. Foto LC

Het gemeentehuis van Smallingerland. Foto LC

Aan het eind van het spoeddebat over de Peinder Mieden gaf Van der Leck aan dat hij het onderwerp geen spoeddebat waard vond. Op het moment dat hij begon over andere fracties die geen vertrouwen zouden hebben in het college, was in het openbaar te horen hoe ELP-raadslid Silvia Sikkema via haar openstaande microfoon ,,Wat een lul’’ zei.

In een brief aan burgemeester Jan Rijpstra en de raad schrijft fractievoorzitter Roy Postma dinsdag dat hij excuses wil van zowel Sikkema als de ELP. Tegelijk vraagt hij een openbaar debat aan om als raad te praten over de ‘politieke cultuur’ in Smallingerland.

Postma vindt de woorden van Sikkema beledigend voor zijn fractiegenoot en niet goed voor het aanzien van de gemeente. Van der Leck wil voorlopig alleen kwijt dat hij de kwestie ‘zeer hoog opneemt’.

Sikkema zegt dat ze maandagavond meteen heeft geprobeerd excuses aan Van der Leck te maken. ,,Ik fyn it freeslik wat er bard is. Dit hie net moatten. It wie ek net persoanlik bedoeld nei Ron.” De uitspraak ontglipte haar naar eigen zeggen vanwege de suggestie dat er wantrouwen is bij de ELP over het huidige zakencollege. De ELP had het spoeddebat aangevraagd.

Sikkema kan niet verklaren waarom het mis ging met haar microfoon. D66’er Postma zegt dat het erop lijkt dat het ‘in de emotie’ is gezegd. ,,Maar dat, of dat het per ongeluk ging, vind ik niet eens zo heel relevant. Dit raakt personen en het aanzien van ons als gemeenteraad.”

In een raadsdebat moeten wat hem betreft maar eens wat dingen worden uitgesproken om herhaling te voorkomen. ,,Openbaar en transparant.” In zijn brief rept Postma over een ‘patroon’ van meerdere incidenten, waar hij nog niet over wil uitweiden. ,,De tijd van pappen en nathouden moet voorbij zijn.”

ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries neemt afstand van de scheldpartij. ,,Dit is woordgebruik dat ik niet accepteer of tolereer. Ik heb de burgemeester dit standpunt ook overgebracht.”

Namens zijn partij heeft hij dinsdagochtend excuses aan Van der Leck proberen te maken. De Vries zegt geen problemen te hebben met een openbaar debat over deze of andere kwesties. De fractievoorzitters komen nog deze week bij elkaar om over het incident te praten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland