Voortgezet speciaal onderwijs in schoolgebouw De Tike

Overhandiging van de sleutel van het schoolgebouw in De TIke. FOTO VSO TALRYK

Jongeren met een licht verstandelijke beperking en een gedragsstoornis krijgen na de zomer les in De Tike. In het gebouw waar tot afgelopen schooljaar basisschool De Gielguorde huisde, opent een locatie van VSO Talryk.
Lees meer over
Smallingerland

De koepel voor voortgezet speciaal onderwijs was al even op zoek naar een extra onderkomen in de gemeente Smallingerland. ,,We maken er plek voor vijftien jongeren tussen de 11 en 16 jaar die in het regulier onderwijs buiten de boot vallen”, legt teamleider Ingrid Breimer uit. ,,Zonder aangepaste begeleiding is de kans groot dat ze school links laten liggen.”

‘Aangenaam verrast’

De sluiting van De Gielguorde stuitte op veel verzet in De Tike. Talryk-directeur Cornelis Kappe toonde deze zomer interesse in het pand. Na een gesprek met de gemeente en het dorpsbelang volgde dit najaar een eerste bijeenkomst om het draagvlak onder de dorpsbewoners te toetsen. ,,Natuurlijk klonken er wel kritische en emotionele geluiden, maar uiteindelijk ben ik aangenaam verrast door de houding van het dorp”, vertelt Kappe. ,,Mensen zijn blij dat er terug onderwijs in het dorp komt.”

‘Doet wat met dorp’

Juist in een kleine gemeenschap als De Tike geeft zoiets de nodige reuring, denkt Kappe. ,,Een school doet wat met een dorp. Daarom denken we na of we in de weekenden en vakanties het gebouw voor dorpsactiviteiten kunnen gebruiken”. Het plein voor de school moet een ontmoetingsplek voor de inwoners blijven.

Nu het dorp zijn fiat heeft gegeven, kunnen Breimer en haar collega’s zich over het schoolgebouw ontfermen. ,,Onze leerlingen zijn doorgaans allergisch aan een schoolse omgeving, dus zorgen we voor een andere aankleding.” VSO Talryk huist voor een proef van één jaar in De Tike.

Nieuws

menu