Hoe het verkeer bij een school voor kopzorgen zorgt in Rottevalle. 'Moet het eerst misgaan voordat de gemeente iets doet aan de situatie?'

Ouders, leerlingen, andere inwoners van Rottevalle en onderwijzers houden hun hart vast. De verkeerssituatie rond de school in het dorp moet veranderen. Anders gebeuren er ongelukken, vrezen ze.

School, ouders, kinderen en dorpsbelang maken zich zorgen om verkeersveiligheid bij basisschool Rottevalle.

School, ouders, kinderen en dorpsbelang maken zich zorgen om verkeersveiligheid bij basisschool Rottevalle. Foto: Marcel van Kammen

Lees meer over
Smallingerland

,,Hé, sjochst dat?”, vraagt Marije Brouwer als ze van het schoolplein van It Werflân de straat oploopt. ,,Se ha it mjitkastke krekt fuorthelle. Fan ‘e moarn hong it der noch.” Het kastje telde sinds kort het aantal auto’s, trekkers en vrachtwagens dat langs de school reed.