Waarom een wilgenbos moet wijken voor een distributiecentrum in Drachten. 'Dit is dochs krekt in Poalsk oerbosk?'

Altijd is het kleine en kwetsbare de klos. De weidevogels in de historische Hounspolder bij Goutum worden verdreven door een nieuwbouwwijk pal naast hun drassige postzegel-gebiedje en nu weer moet het woeste, stiekem gegroeide bos naast het atelier van kunstenaar Jan Ketelaar in Drachten wijken voor een distributiecentrum.
Lees meer over
Smallingerland

Zeven jaar geleden zette ik me zenuwachtig achter mijn computer. Er moest me iets van het hart. Iets teers.

Nieuws

menu