Ton Baas over politieke crisis in Smallingerland: 'Grote ingrepen nodig om verhoudingen te normaliseren'

Ton Baas. FOTO LC

Ton Baas. FOTO LC

Onafhankelijk verkenner Ton Baas heeft hard uitgehaald naar de politiek in Smallingerland. De afgelopen weken analyseerde hij de politieke gang van zaken in Smallingerland. ,,Wantrouwen is de politieke mores geworden.’’
Lees meer over
Smallingerland

Ton Baas deelde tijdens een schorsing van de gemeenteraadsvergadering in Smallingerland de conclusies van zijn verkenningstocht. Hij moest na het vertrek van de PvdA uit de coalitie een analyse maken van de ontstane situatie. Ook werd hij gevraagd om een advies uit te brengen op welke manier de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de rit kan uitzitten tot de verkiezingen van maart 2022.