'Teleurstelling' en 'frustratie' bij ambtenaren Smallingerland over werkwijze gemeenteraad

De ambtelijke top van Smallingerland luidt de noodklok over de manier waarop de eigen gemeenteraad besluiten neemt. Er heerst frustratie en teleurstelling.

Een raadsvergadering in Smallingerland.

Een raadsvergadering in Smallingerland. FOTO LC

Lees meer over
Smallingerland

De ambtelijke directie en het management van de gemeente schrijven dit in een brief aan de raadsleden. Zij zien zich ‘genoodzaakt een signaal af te geven’. Directe aanleiding zijn de debatten over de begroting.

Zeer ongebruikelijk