Startschot voor zonnepark Opeinde valt, maar dorp krijgt antwoorden

Het moet voor bewoners van Opeinde kraakhelder zijn wat het betekent om mede-eigenaar te zijn van een nieuw zonnepark bij het dorp, voordat de gemeenteraad zijn zegen geeft.

Impressie van het zonnepark. Opeinde ligt, buiten beeld, in de linker bovenhoek. Rechts van het park de industriehaven van Drachten.

Impressie van het zonnepark. Opeinde ligt, buiten beeld, in de linker bovenhoek. Rechts van het park de industriehaven van Drachten. Illustratie Kronos Solar

Inwoners van Opeinde trokken dit weekeinde aan de bel: ze vinden dat het nog lang niet duidelijk is welke kansen en risico’s er zijn, wanneer zij deelnemer worden in het zonnepark dat projectontwikkelaar Kronos Solar ten zuiden van hun dorp wil bouwen. De Smallingerlandse gemeenteraad ontving een hartenkreet om de noodzakelijke verklaring van geen bedenkingen daarom niet af te geven.

Dat deed de raad gisteravond wel, maar alleen onder de voorwaarde dat Kronos van te voren schriftelijk met het dorp vastlegt hoe de mede-eigenaarschap van 50 procent in het zonnepark wordt geborgd. Deze aanpassing uit de koker van de FNP werd, op Smallingerlands Belang na, door alle partijen gesteund. Ook moeten er harde garanties komen dat het terrein weer schoon wordt opgeleverd wanneer het contract met Kronos afloopt.

Pas deze week krijgt de werkgroep in Opeinde die zich met het park bezighoudt, hulp van een deskundige op het gebied van financiële burgerparticipatie. Het dorp verwacht nog 8 tot 10 weken nodig te hebben om alle informatie te verzamelen. Maar die tijd is er, verzekerde wethouder Robin Hartogh Heys de raad gisteravond. Het ging namelijk om een voorlopige verklaring, die eerst nog weken ter inzage ligt. Een definitief besluit volgt pas later. ,,Hoe dan ook, de zaken waar u zorgen over hebt, moeten dan gereed zijn.”

De historische kring uit het dorp en de lokale vogelwacht vinden dat het archeologische en ecologische onderzoek dat Kronos in het gebied liet doen, onvoldoende is. Hartogh Heys wijst erop dat de provincie vindt dat het om ,,deugdelijke rapporten” gaat. Hij zegde wel toe dat er in de broedperiode nog een vogelonderzoek komt.

In 2030 moet de helft van de Smallingerlandse energiebehoefte duurzaam zijn opgewekt. ,,Dit is onze eerste bereikbare kans om hier iets aan de toen”, aldus wethouder Maria le Roy. Volgens haar ligt de locatie dicht bij een verdeelstation van Liander, waardoor er geen problemen zouden zijn met de capaciteit op het stroomnet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland