Smallingerland peilt behoefte aan nieuwe woonvormen en wil het woningbestand tot en met 2025 uitbreiden met ruim 1000 woningen

Wethouder Westerink: 'Behoefte peilen'. Foto: gemeente Smallingerland

Door veranderingen in de samenleving of de leefomstandigheden kunnen ook woonwensen van mensen veranderen. Het gemeentebestuur van Smallingerland wil hier op kunnen inspelen en houdt daarom een onderzoek.
Lees meer over
Smallingerland

Moderne woonvormen zijn onder meer een tiny house, met anderen wonen in een woongroep of een Knarrenhof. Smallingerland wil inzicht krijgen in de behoefte aan dergelijke nieuwe woonvormen. Daarom vraagt het college van B en W aan belangstellenden om een enquête in te vullen via www.smallingerland.nl. In het voorjaar van 2022 worden de resultaten gepubliceerd.

Woonvisie

Smallingerland heeft via de Woonvisie 2020-2025 de ambitie uitgesproken om aantrekkelijke en gevarieerde nieuwbouw aan het woningaanbod in Smallingerland toe te voegen. De druk op de woningmarkt is groot, ook in gemeente Smallingerland. Het aantal huishoudens neemt toe en er is veel vraag naar nieuwbouwwoningen. Daarom heeft het gemeentebestuur de ambitie om tot en met 2025 ruim 1000 woningen toe te voegen aan haar woningbestand.

Smallingerland wil niet alleen rekening houden met de toekomstige vraag en woonwensen van woningzoekenden uit Smallingerland, maar ook die uit de ruime omgeving. En daarbij aansluiten bij landelijke innovatieve ontwikkelingen zoals groepswonen, generatie wonen, tijdelijke huisvesting, particulier collectief opdrachtgeverschap en wooncoöperaties van groepen eigenaar/bewoners.

Enquête

‘‘Een woningbouwplan voor een wijk als geheel ontwikkelen is gezien de huidige landelijke ontwikkelingen niet altijd meer wenselijk. Om de behoefte naar nieuwe woonvormen te peilen, zetten we daarom eerst deze enquête uit’‘, meldt wethouder wonen Bert Westerink in de oproep.

Belangstellenden kunnen de enquête tot en met 9 januari invullen op www.smallingerland.nl.

Nieuws

menu