Smallingerland moet bezuinigen: minder geld naar minima en wethouder minder

FOTO ANP

Hogere parkeertarieven, minder geld naar de minima, één wethouder er uit: Smallingerland moet de komende jaren vijf miljoen euro vrijspelen.
Lees meer over
Smallingerland

De gemeente had al een bezuiniging van drie miljoen op de lat staan, overgebleven van 2019. Daar zou de komende maanden een remedie voor worden gezocht. Maar nu al blijkt dat er nog eens twee miljoen extra ‘herschikkingen’ nodig zijn om eind dit jaar een sluitende begroting te krijgen.

Het college zoekt de oplossing in een versobering op vele gebieden en het verhogen van tarieven om de gemeentekas wat te ontzien. Gebeurt dat laatste niet, dan moet Smallingerland ,,onaanvaardbare keuzes” maken in met name het sociaal domein, schrijven b&w aan de raad.

Minder hulp voor werklozen

Nu al wil het college op dat terrein ruim twee miljoen besparen. De gemeente houdt de voorzieningen voor sociale minima onder de loep, werklozen op zoek naar een baan krijgen minder financiële hulp. De corona-maatregelen blijken een onvoorzien voordelig effect te hebben op sommige kosten binnen de WMO. Maatregelen die op lange termijn geld besparen - beeldbellen bijvoorbeeld - zijn door het virus versneld ingevoerd.

Smallingerlanders zullen de besparingen ook zien als ze buiten op straat lopen. Het onderhoud van het gemeentelijke groen wordt versoberd, ‘dure’ groenpartijen transformeert de gemeente tot gazons. Wegen, fietspaden, bankjes: ze zullen minder vaak worden opgelapt, vervangen of schoongemaakt.

Het gemeentehuis zelf ontspringt de dans niet. Het college stelt voor om het aantal wethouders terug te brengen van vijf naar vier - dus ook nadat over twee jaar de periode van de aankomende vier wethouders voor het zakencollege er op zit. Ook zou er eenmalig een miljoen gesneden kunnen worden in het verbeteren van de dienstverlening.

Geen taboe op verhogen OZB

Het verhogen van de OZB - onbespreekbaar, toen Smallingerland nog een coalitie kende - is geen taboe meer. Een tariefstijging van 2 procent levert in vier jaar 1,1 miljoen euro op. Parkeren wordt iets duurder, als het aan het college ligt: dat zorgt voor een plus van zes ton.

De gemeenteraad bespreekt alle maatregelen eind deze maand. Dan ligt ook de perspectiefnota op tafel, waarin het ‘voorwerk’ wordt gedaan voor de nieuwe begroting.

Nieuws

Meest gelezen