Smallingerland houdt namen onderzoekscommissie Zorggroep Aventura geheim

In het Servotel in Drachten krijgen cliënten van Aventura een vorm van beschermd of begeleid wonen. FOTO LC

Smallingerland wil niet prijsgeven welke ambtenaren de vragen naar de onderzoeken naar Zorggroep Aventura in Drachten hebben vastgesteld. Dat is volgens de gemeente privacy.
Lees meer over
Smallingerland

De gemeentewoordvoerder bevestigde eind vorige week dat in de onderzoekscommissie naast een onafhankelijk voorzitter vijf sleutelfiguren van de gemeente zaten. De functies zijn wel bekendgemaakt, maar niet de bijbehorende namen. ,,Informatie op persoonsniveau kunnen wij niet verstrekken.”

Het is merkwaardig dat de namen niet openbaar worden gemaakt. De samenstelling van commissies die het publieke belang dienen zijn doorgaans bekend, dat is in het belang van de transparantie. In dit geval is wetenschap over de leden van de onderzoekscommissie van wezenlijk belang. In Smallingerland is namelijk pas afgelopen november een eind gemaakt aan de dubbele petten bij het WMO-beheer. De ambtenaar die verantwoordelijk was voor het beheer van de WMO-contracten met zorgaanbieders, deed ook het toezicht daarop. Die functie had twee jaar eerder al gescheiden moeten zijn.

80.000 euro

Genoemde onderzoekscommissie werd in september al opgetuigd. In de commissie zaten volgens de gemeente, naast de onafhankelijk voorzitter van een ingehuurd bureau, een beleidsmedewerker van het sociaal domein, een contractmanager Wmo, een contractbeheerder Wmo, een toezichthouder Wmo en de teamleider van de gemeentelijke zorg- en welzijnsorganisatie Carins.

Volgens hoogleraar Michiel Herweijer, gespecialiseerd in evaluatieonderzoek, zouden ambtenaren in een dergelijke commissie afstand tot het onderwerp moeten hebben. Anders bestaat het risico dat fouten worden toegedekt. Zo wordt er nog niets geleerd van onderzoek, dat in dit geval inmiddels 80.000 euro heeft gekost.

Onpartijdig voorzitter Alex Opmeer heeft benadrukt dat er geen inmenging van de gemeente bij de onderzoeken zelf heeft plaats gevonden. Verder wil hij niet reageren op de gang van zaken.

Lees ook | Struisvogelpolitiek bij Zorggroep Aventura: ‘Het enige wat wij vragen is dat ze transparant zijn. Dat is toch niet zo moeilijk?’

Nieuws

menu