Schatkist Smallingerland staat geen wensenlijstje toe. Gemeente koerst op 'kunstmatige plus' van bijna 6 ton

Het gemeentehuis van Smallingerland. Foto LC

Met kunst- en vliegwerk koerst Smallingerland volgend jaar op een begroting zonder tekort. Dat kan alleen als de gemeente geen nieuwbedachte investeringen of uitgaven doet.
Lees meer over
Smallingerland

In de kadernota die de gemeente maandagmiddag presenteerde, prijkt voor 2022 een kunstmatige plus van bijna 6 ton. Kunstmatig, want de gemeente ontkomt volgens het college niet aan uitgaven voor ‘verplichte nummers’ zoals de Omgevingswet en het sociaal domein.

Geen nieuwe wensen

Van die 6 ton blijft daarna 0 euro over. En dan is er verder geen geld voor nieuwe wensen of ‘bestuurlijke ambities’, en belandt Smallingerland in de jaren daarna alsnog in het rood. Bezuinigingen zijn in deze nota nog niet aan de orde, maar voor een sluitende meerjarige begroting is de noodzaak van ‘herschikkingen’ groot.

Het college wijst uitgaven aan die per se mee zouden moeten in de begroting van volgend jaar. Naast kosten voor het invoeren van de verplichte Omgevingswet en al toegezegd geld voor de gemeentelijke WMO-uitvoerder Carins, gaat het om onderhoud van wegen en bruggen en de inrichting van de locatie voor de nieuwe scholencampus voor speciaal onderwijs.

Roeken

Posten zoals het Fries taalbeleid en de overlast door roeken of de eikenprocessierups krijgen een lagere prioriteit. Pas als zich financiële meevallers voordoen, wil het college deze zaken in de begroting meenemen.

De gemeenteraad hoeft bij uitzondering geen besluit te nemen over de nota, maar wordt gevraagd om het college een ‘richting’ te geven voor de begroting. Die wordt vervolgens in het najaar vastgesteld.
 

Nieuws

menu