Ruim 200 bezwaren keren extra gaswinning bij Drachten niet

FOTO LC

FOTO LC

Vermilion krijgt definitief groen licht voor de winning van 400 miljoen kuub extra gas uit twee bestaande velden ten (noord-)westen van Drachten.
Lees meer over
Smallingerland

Minister Wiebes van Economische Zaken kreeg meer dan 200 unieke zienswijzen in de bus van bewoners die protest aantekenen, maar die hebben hem niet op andere gedachten gebracht. Tot 2028 mag Vermilion gas blijven halen uit het veld Middelburen, uit het veld Opeinde-Zuid nog acht jaar langer.

Wel moet Vermilion van de minister goed uitzoeken wat de gevolgen zijn van de bodemdaling voor het waterpeil en het waterbeheer in het gebied. Wetterskip Frysân vreest dat het peil door de bodemdaling zo laag wordt dat het niet meer mogelijk is om zonder hulp van gemalen af te wateren op de boezem.

Het Wetterskip gaf een negatief advies over de gaswinning. Als het nodig blijkt om extra kosten te maken voor het waterbeheer, moet Vermilion die betalen, aldus de minister. De verdere bodemdaling wordt geschat op maximaal 4 centimeter.

Uit het groene woongebied De Peinder Mieden bij Opeinde, dat deels bovenop beide gasvelden ligt, maakten dertien bewoners tevergeefs bezwaar. Tegen het besluit is alleen nog beroep mogelijk bij de Raad van State.