Ruilbeurs van postzegelvereniging Drachten: ‘Op zoek naar die ene postzegel’

Siep Folkerts (rechts) en Aiko Nieman bekijken de postzegels Yke Bremer

De Black Penny of de zeer zeldzame Blauwe Mauritius: postzegelverzamelaars zijn altijd op zoek naar die ene postzegel om hun collectie compleet te maken. Siep Folkerts en Aiko Nieman zijn beide lid van Postzegelvereniging Drachten. Ze vertellen gepassioneerd over hun hobby, hun collecties en de eerste ruilbeurs sinds anderhalf jaar.
Lees meer over
Smallingerland

Zaterdag 6 november komen de leden en andere belangstellenden voor filatelie weer voor het eerst bij elkaar in wijkcentrum De Utwyk in Drachten om postzegels te ruilen en te verhandelen. “We hebben ruim anderhalf jaar stil gelegen. We zijn blij dat we weer een ruilbeurs kunnen organiseren. We zijn één van de weinige in het Noorden”, vertelt voorzitter Nieman van de Postzegelvereniging Drachten.

Grijs

In 1955 begon de Postzegelvereniging in Drachten met dertig leden. Op het hoogtepunt hadden ze tegen de 500 leden, maar ondertussen is dat aantal beneden de honderd gezakt. “In de jaren zestig en zeventig zat het postzegel verzamelen in de lift, maar vanaf de jaren tachtig neemt het ledenaantal steeds verder af. We hebben nu nog 88 leden. We zijn een vergrijzend ras”, legt Folkerts uit. “De jeugd gaat niet meer bij een vereniging, maar je ziet nog wel dat ze online in postzegels handelen.”

Bij de Drachtster filatelie vereniging zitten mensen uit verschillende delen van Friesland: van Dokkum tot Heerenveen en van IJlst tot Surhuizum. Iedere eerste dinsdag van de maand komt een deel van de leden bij elkaar in de Brede School De Drait in Drachten. Op de ledenavonden worden er postzegels geruild, maar ook geveild. “Siep is nu veilingmeester en ik deed het vroeger”, vertelt Nieman. “Maar veel leden zijn lid voor de rondzendingen.” Ondertussen laten de beide filatelisten een boekje zien met daar verschillende postzegels. “Bij een rondzending krijg je een doos met wel twintig van die boekjes. Je kunt daaruit dan halen wat je wilt en je eigen stempel op de plek zetten van de postzegel die je uit het boekje hebt gehaald. Het gaat allemaal op goed vertrouwen.”

Folkerts begon op jonge leeftijd al met verzamelen, maar ‘toen de brommerleeftijd kwam ben ik er eerst mee opgehouden’, zo vertelt hij. Zijn heit ging echter door en later nam Folkerts de postzegelverzameling weer onder zijn hoede. Nieman is op latere leeftijd begonnen, maar beiden zijn ze actief lid en verzamelaar/handelaar. De ene is fanatiek in het verzamelen van postzegels uit Zuid-Afrika en de andere is vooral gericht op postzegels uit het Britse rijk en haar voormalige koloniën. “De eerste postzegel komt uit Engeland en werd rond 1840 gemaakt. Het is de zogenaamde black penny en deze heb ik ook in mijn collectie”, aldus Nieman.

Afwijkingen

Met name de postzegels met afwijkingen, zoals een drukfout, zijn veel waard. “Je hebt zoveel bijzonderheden bij postzegels. Je moet dan denken aan watermerken, maar ook de tandingen (het kartelrandje rondom de postzegel). Van sommige postzegels zijn er maar een paar ter wereld. De Blauwe Mauritius is bijvoorbeeld heel zeldzaam en onbetaalbaar.”


Nieuws

menu