Raadsleden Smallingerland krijgen actuelere informatie over financiële stand van zaken grote projecten

De raad van Smallingerland krijgt voortaan vaker een update over de financiële stand van zaken bij de grote projecten in de gemeente.

Artist impression nieuwe zwembad Drachten

Artist impression nieuwe zwembad Drachten

Lees meer over
Smallingerland

Door de stijgende bouwkosten en de inflatie wordt onder meer de nieuwbouw van zwembad De Welle veel duurder dan begroot. In juni was de inschatting dat er 2,6 miljoen euro extra nodig is. Inmiddels is dat zeer waarschijnlijk al veel meer. Ook de nieuwe school voor speciaal (basis)onderwijs aan de Noorderhogeweg wordt prijziger dan eerder gedacht.

Nieuws

menu