Raad Smallingerland na 'serieus signaal' in gesprek met ambtenaren

Een raadsvergadering in Smallingerland. FOTO LC

De voltallige gemeenteraad van Smallingerland wil met de ontevreden ambtenaren in gesprek. Hun ‘signaal’ wordt serieus genomen, al zijn over de kritiek zelf de meningen verdeeld.
Lees meer over
Smallingerland

ChristenUnie, D66 en GroenLinks wilden dinsdagavond met een motie realiseren dat de raad ‘begrip voor de zorgen’ zou uitspreken, die de ambtelijke top vrijdag per brief aan de raadsleden stuurde. Als teken dat ,,die gevoelens begrepen worden”, aldus CU-voorman Jouke de Jong.

Beladen

Maar ‘begrip’ bleek voor sommige partijen een beladen woord. ,,Ik heb begrip voor de zorgen”, zo zei Marco Molhoek (VVD) ,,Maar begrip hebben voor de brief is een heel andere discussie.” Er was in de gehele raad wel de behoefte om de dialoog met de ambtenaren te zoeken, maar niet iedereen wilde daarmee bevestigen het eens te zijn met de inhoudelijke kritiek van de ambtenaren.

Bij hen, zo schrijven ze, heerst ,teleurstelling, gelatenheid en frustratie’ over de wijze waarom de Smallingerlandse raad over de begroting besliste.

De fractievoorzitters hadden eerder op de dag al met elkaar besproken dat zij sowieso met de ambtenaren in gesprek zouden gaan. ELP CDA, VVD en Smallingerlands Belang – de partijen die de begroting hebben aangenomen – vonden de motie daarom overbodig.

Van begrip naar signaal

Na een schorsing vonden de partijen elkaar toch. Yntze de Vries (ELP) wilde ,,in het belang van Smallingerland” wel een stap zetten, de motie-indieners wilden in de woorden van De Jong ,,zoeken naar eenheid”. Het ‘begrip voor de zorgen’ in de tekst werd vervangen door de formulering dat de raad het ‘signaal in de brief zeer serieus neemt’. Daar konden alle partijen zich in vinden.

Burgemeester Jan Rijpstra noemde dat een ,,zeer wenselijke” uitkomst. ,,Laat het niet een eenmalig gesprek zijn”, adviseerde hij, ,,maar voer het ook op ander momenten waarop het minder beladen is.”

Nieuws

menu