PvdA wil aanpak hangjeugd: ‘Ast se fuortjagest, poppe se wer op’

Het gemeentehuis van Smallingerland. Foto LC

Ze hebben een grote bek, gooien met vuurwerk en vernielen de boel. De PvdA in Smallingerland wil dat de gemeente intimiderende groepen hangjeugd aanpakt.
Lees meer over
Smallingerland

Het is niet één groep jeugd die overlast verzorgt, ,,mar wol in stik of seis, sân”, zegt Anton Pieters, fractievoorzitter van de PvdA Smallingerland. Die jongeren houden zich overal in Drachten op. Bij het Raadhuisplein, bij de C&A voor, bij het carrillon. Ze klitten samen, vernielen dingen, gooien vuurwerk en gedragen zich intimiderend naar voorbijgangers en mensen die hen aanspreken op de overlast. ,,Dy krije it leksum opsein en in grutte bek. Wy krije tillefoantsjes fan Drachtsters dy’t in strjitte omrinne, om’t se net mear lâns de groepen doarre.”

Dealen in drugs

Bij brede school De Wiken speelt nog meer dan overlast. Daar wordt volgens meldingen aan de PvdA volop in drugs gedeald door jongeren. Pieters: ,,Dêr ride de scooterkes ôf en oan, se fleane troch hiel Drachten hinne. Krekt in besoarchtsjinst.”

Het loopt zo de spuigaten uit dat de PvdA maandag tijdens de raad vraagt aan burgemeester en wethouders hoe ze van plan zijn op te treden. De jeugd aanspreken en wegsturen helpt niet voldoende, zegt Pieters. ,,Asto se op it iene plak fuortjagest, poppe se earne oars wer op. Krekt in feanbrân.”

Het gaat om jongeren tussen de 13 en 17 jaar. De partij zou willen dat contact wordt gezocht met scholen. ,,Dat dy bêrn dúdlik makke wurdt dat se harren eigen glêzen yngoaie en straks yn harren frijheid beheind wurde as se sa trochgeane.”

Ouders betrekken

Ook moet er met de ouders van de kinderen contact worden gezocht, vindt Pieters. ,,Stel gewoan ris de fraach of sy it normaal fine wat harren bern docht en om tsien oer jûns noch op strjitte rûnhinget.”

De PvdA is voor optreden, maar met de zachte hand. ,,Moatst net daliks mei in plysjemacht derop ôf fleane. Dat wurket ek net.”

Nieuws

menu