Prachtige cijfers voor Smallingerland? Niets is minder waar: de begroting is veel te rooskleurig voorgesteld

De begroting die de raad van Smallingerland bij de provincie indiende, is veel rooskleuriger voorgesteld dan ’ie in werkelijkheid is. Smallingerland moet binnen twee weken op herexamen.

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten.

Gemeentehuis Smallingerland in Drachten. Foto Marcel van Kammen

Gedeputeerde Sander de Rouwe van Financiën en zijn ambtenaren moesten met de rode pen door de begroting. De gemeente overhandigde de provincie een begroting en een meerjarenraming met prachtige cijfers: 4 miljoen euro in de plus in 2021, 2022 en 2023, 1,5 miljoen euro in 2024. Daar kun je mee thuis komen, zou je zeggen.

Niets is minder waar: de gemeente leverde een té mooie begroting in, waarin niet concreet wordt gemaakt wat Smallingerland minder gaat doen door erop te bezuinigen.

Een nipte meerderheid van de raad – ELP, VVD, CDA en Smallingerlands Belang – zetten tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad de begroting naar hun hand met een aantal nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Twee daarvan betroffen het sociaal domein en de eigen gemeentelijke organisatie.

Verzuimd

De bezuiniging op het sociaal domein ging voor 3 miljoen euro de boeken in, die van de organisatiekosten voor 1 miljoen euro. Daar bleef het bij en dat is volgens de provincie als financieel toezichthouder onvoldoende. Volgens De Rouwe moeten bezuinigingen ,,reëel en concreet’’ zijn onderbouwd. Dat heeft Smallingerland verzuimd.

De gedeputeerde pakte voor zijn beoordeling van de begroting de Gemeentewet erbij en herstelde de zwarte cijfers die Smallingerland overlegde. In 2024 is er met de huidige begroting geen sprake van een overschot van 1,5 miljoen euro, maar een tekort van 2,5 miljoen euro.

Herkansing

Rode cijfers dus, normaal gesproken aanleiding om een gemeente direct onder financieel toezicht van de provincie te stellen. De Rouwe geeft de gemeente echter eerst nog een herkansing. Over 2021 mist Smallingerland 85.000 euro op de begroting. ,,Voor veel van ons veel geld, voor een gemeente van dergelijke omvang niet’’, zegt De Rouwe. Hij geeft Smallingerland twee weken de tijd om met een nieuwe begroting te komen die wel de toets der kritiek kan doorstaan. ,,Het zou niet proportioneel zijn om Smallingerland op basis van zo’n laag bedrag meteen te straffen’’, zegt De Rouwe.

Hij wijst ook op de algemene reserves van Smallingerland. De gemeente kan namelijk wel tegen een stootje. Daarnaast stond de gemeente de afgelopen jaren niet in de provinciale top-3 van ‘Friese aandachts-gemeenten’, zoals De Rouwe het omschrijft.

,,Iedereen verdient een tweede kans’’, zegt de gedeputeerde. Hij verwacht voor 16 december een nieuwe begroting. Krijgt hij die niet, of voldoet de nieuwe versie ook niet aan de normen, dan krijgt de gemeente alsnog de sticker ‘preventief toezicht’. Dat betekent dat de provincie meekijkt in de gemeentelijke boeken en dat Smallingerland iedere grote uitgave eerst moet voorleggen aan de provincie. De Rouwe hoopt dat Smallingerland ,,deze kans’’ aangrijpt en ,,laat zien een sterke en zelfstandige gemeente te zijn’’.

Hoopvol

Ook commissaris van de Koning Arno Brok is ,,hoopfol’’ over de tweede kans. De commissaris hield zich in het openbaar lang afzijdig in de bestuurlijke onrust die al maanden in Smallingerland heerst. Brok spreekt van een ,,permaninte syktocht tusken rie, wethâlders en in relatyf nije boargemaster om de balâns te hâlden’’. Brok is ervan overtuigd dat de gemeenteraad, ,,as heechste bestjoerlike orgaan dizze mooglikheid oanpakt en bestjoerlik tûk wêze sil”.

Brok kreeg gisteravond al gelijk. De Smallingerlandse raad gaf wethouder Felix van Beek opdracht om binnen een week met een herstelbegroting te komen. Deze kan op 15 december worden behandeld en aangenomen, een dag later moet hij op het Provinsjehûs liggen.

,,Ik ben blij dat we als gemeente de kans krijgen om te herstellen”, reageert Van Beek. ,,We kenden als college de regels, maar het was afwachten hoe de provincie zou oordelen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland