Parkeerplan Van Haersmapark in Drachten gaat door ondanks weerstand, omwonende Theo Sipma zegt dat de buurt nooit een reactie heeft gehad op ingediende bezwaren

Een plan om een parkeerterreintje voor tien auto’s aan te leggen aan de noordzijde van het Van Haersmapark gaat door, ondanks bezwaren van omwonenden.

Theo Sibma (rechts) en buurman Harrie Hofstee bij de plek waar de gemeente de parkeerplekken wil aanleggen, afgelopen najaar.

Theo Sibma (rechts) en buurman Harrie Hofstee bij de plek waar de gemeente de parkeerplekken wil aanleggen, afgelopen najaar. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Smallingerland

Althans, dat is het voornemen van het college van de gemeente Smallingerland. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord. ,,Er is over dit onderwerp de laatste jaren zoveel heen en weer gepingpongd, dat we nu binnen een paar weken een knoop willen doorhakken”, zegt wethouder Robin Hartogh Heys.