Ouwe rot nieuwe wethouder van Smallingerland

De 63-jarige Sipke Hoekstra uit Rottevalle volgt de in september opgestapte Eric ter Keurs op als VVD-wethouder in de gemeente Smallingerland.

FOTO JILMER POSTMA

FOTO JILMER POSTMA

Lees meer over
Smallingerland

,,Ik haw der sin oan’’, zegt Hoekstra, die sinds 2002 voor de VVD actief is in de gemeenteraad van Smallingerland, de laatste jaren als fractievoorzitter. Hij zal, als zijn voordracht door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, de functie van wethouder in deeltijd gaan vervullen (0,8 fte). De rest van zijn tijd blijft hij werkzaam voor het Wetterskip.

Nieuws

menu