Ouders improviseren zich door lockdown heen: 'We hawwe dit earder dien'

Beurtelings thuis blijven, de noodopvang, beppe die oppast: ouders van de kinderen op basisschool De Leister Igge in Opeinde zijn verrast door de lockdown, maar houden hun schaapjes op het droge. ,,We rêde ús wol.”

Ook voor basisschool De Leister Igge in Opeinde was het gisteren de laatste schooldag van 2020.

Ook voor basisschool De Leister Igge in Opeinde was het gisteren de laatste schooldag van 2020. FOTO JILMER POSTMA

Opeens is het de laatste schooldag voor de tienjarige Stijn. De kerstviering is naar voren gehaald, iedereen mocht vandaag een foute kersttrui aan, maar de gezamenlijke kerstmaaltijd schiet er voor hem en zijn klasgenootjes bij in: ,,Ik vind het echt jammer dat we nu al thuis moeten blijven.”

Stijns moeder staat dinsdagochtend aan de rand van het schoolplein, de fiets in de hand. Zij start zo meteen haar werkdag vanuit huis, evenals haar man: ,,Onze kinderen, die vinden dit zeker niet leuk. Maar we komen er wel uit.” Zij werkt in de energiesector, hij in de voedselbranche. Hoe moet dat nu, als de kinderen vanaf nu weer thuis onderwijs moeten volgen? ,,We wisselen dat samen af, tussen de calls en vergaderingen door. Dat lukt wel, we hebben flexibele werkgevers. En het is gewoon even niet anders.”

Al met zelfde bijltje moeten hakken

Die gelatenheid overheerst bij meer ouders op het plein. Hoe ingrijpend ook, er is begrip voor het sluiten van de scholen. Bovendien hebben vaders en moeders dit voorjaar, bij de intelligente lockdown, al met hetzelfde bijltje moeten hakken. Vaak is er wel iets te regelen, of blijkt dat uiteindelijk niet nodig.

,,Ik haw al ôfpraat mei it wurk dat ik moarns thús bin om de bern te helpen mei it húswurk”, zegt moeder Else de Hoo. Zij werkt in de supermarkt, haar man in de scheepsbouw, dus thuiswerken is geen optie. Maar van de noodopvang, waar ze wel voor in aanmerking komen, maken ze geen gebruik: ,,As ik wurkje, past beppe op.” Met de lockdown heeft ze geen probleem: ,,Dat hienen se earder dwaan moatten.”

'Ik hie dizze maatregels leaver by de earste golf al sjoen'

Gastouder Femke de Vries komt aanlopen met een grote kinderwagen: zij vangt de komende periode kinderen op van ouders met vitale beroepen. Haar eigen kleintje houdt ze tegelijk onder haar hoede, de twee oudere pubers logeren de komende tijd bij hun vader. ,,Zo lossen we het een beetje op. Ach, we hebben dit allemaal eerder al meegemaakt.”

Rikele de Jong (zoontjes van 4 en 1 jaar): ,,Foar ús wurdt it net hiel oars.” De Jong werkt bij de politie en draait weekenddiensten, waardoor hij doordeweeks vaker vrij is: ,,Sa is der altyd wol immen thús.”

Waarom had het zover moeten komen, vraagt Hinke de Boer zich af: ,,Ik hie dizze maatregels leaver by de earste golf al sjoen.” Nu zit ze straks thuis met haar spruiten van 2, 4 en 6 jaar, waar ook haar man - accountmanager - zijn werk probeert te doen: ,,No ja, we hawwe dit earder ek sa dien, wy rêde ús wol. Dit jier is dochs ferlern. Litte wy it mar gau ferjitte.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland
Coronavirus