Oudega zegt vaarwel tegen hun vertrouwde dorpsboom: 'Hoefolle minsken ha hjir harren earste tút krigen?'

Vandaag gaat de zaag erin. Oudegasters belegden daarom gisteren een afscheidsceremonie voor hun vertrouwde, maar zieke ‘dorpsboom’. ,,Rêst yn frede, âlde freon.’’
Lees meer over
Smallingerland

,,Hoefolle minsken ha hjir, ûnder dizze beam, harren earste tút krigen?’’ Vanaf een kistje, aan de voet van de reusachtige kastanje op de hoek van de Buorren en de Gariperwei in Oudega, kijkt Eppie Bosma de kring rond.