Nieuwe gemaal Drachten-Zuid opgeleverd door Wetterskip

Het nieuwe gemaal bij Drachten. FOTO WETTERSKIP FRYSLÂN

Aan de zuidzijde bij Drachten heeft Wetterskip Fryslân een nieuw gemaal gebouwd. Het gemaal vervangt het oude gemaal uit 1963 dat op dezelfde locatie stond.
Lees meer over
Smallingerland

Het oude gemaal moest worden vervangen omdat het was afgeschreven en niet meer voldeed aan de huidige veiligheidsnormen. Het nieuwe gemaal Drachten-Zuid is een gemaal met een vijzelpomp. De vijzels kunnen per minuut 50.000 liter water verwerken. Het gemaal gaat automatisch aan als de waterstand in het achterliggende gebied te laag is. Dan bepaalt het gemaal zelf om de waterstand te verhogen. Zo bespaart het waterschap op de energiekosten.

Ook vissen kunnen het nieuwe gemaal passeren. De bouw van het gemaal Drachten-Zuid kostte in totaal 750.000 euro. In januari 2020 startte de aannemer met de sloop van het oude gemaal.

Het gemaal is een opmaling. Dit betekent dat het water aanvoert vanuit de Friese boezem naar het achterliggende, hoger gelegen gebied. De opmaling in Drachten is onderdeel van een serie van vier opmalingen. Het waterpeil wordt over het hele gebied opgevoerd van 52 centimeter beneden NAP naar 5,25 meter boven NAP.

Nieuws

menu