Nieuwe bedrijfswoningen moeten westkant Drachten wat aantrekkelijker maken

Linksvoor de bedrijfshal van Hacquebord, daarachter komen de bedrijfswoningen. Foto Jilmer Postma

Om ‘de kop’ van de Tussendiepen in Drachten te verfraaien, komen er woningen en appartementen die zijn gekoppeld aan ondernemingen.
Lees meer over
Smallingerland

,,Voor de uitstraling is dat goed nieuws”, zegt Henk Doeven. Hij is projectleider Waterfront Drachten, dat als doel heeft om de ‘natte toegangspoort’ toegankelijker en aantrekkelijker te maken. ,,Het moet een nette uitstraling krijgen, je wilt een visitekaartje afgeven. We hopen dat deze bedrijfswoningen daaraan bijdragen.”

Het gaat deels om bedrijfsgebouwen met daarbij een vrijstaand huis en voor een ander deel om combinaties van maximaal vijf appartementen en bedrijven in hetzelfde pand. ,,Dan heb je het over een gebouw met enkele verdiepingen”, zegt Doeven. De locatie is het stuk braakliggend terrein naast Hacquebord Staal en Buizen.

Klachten voorkomen

Er komen voor het plan alleen watergebonden ondernemingen in aanmerking en in de huizen mogen alleen mensen wonen die er ook werken. ,,Er moet een functionele verbinding zijn.”

Dat is ook belangrijk om in de toekomst klachten te voorkomen, zegt wethouder Robin Hartogh Heys. ,,Je wilt niet dat er op die plek mensen gaan wonen die later zeggen dat ze last hebben van de industrie. Bedrijven moeten niet de dupe worden van klagers.”

Nieuws

menu