Natuurproject moet ook trekkers uit Rottevalle halen

Het Swartfean is het gebied tussen De Leien en de Wâldwei, ten oosten van het Peinder Kanaal. BEELD GOOGLE EARTH

Boeren hebben meer land om handen, er rijden minder trekkers door het dorp én er is nieuwe natuur. Er wordt veel verwacht van de natuurproef bij Rottevalle.
Lees meer over
Smallingerland

Het Swartfean, het gebied ten zuidoosten van De Leien, moet bij de proef worden ontwikkeld tot natuurgebied. Dit als onderdeel van Natuer mei de Mienskip, het project waarbij natuur- en landbouworganisaties natuurontwikkeling willen overnemen van de provincie.

Nieuw is dat eerst in gesprek wordt gegaan met de omgeving, zei projectleider Johannes Veenstra woensdag tegen leden van Provinciale Staten. Waar de provincie normaliter grond opkoopt, inricht als natuurgebied en deze vervolgens van de hand doet, moet het proces nu gebeuren in overleg met de streek.

Veel grond in het Swartfean wordt momenteel gebruikt door boeren aan de overkant van het dorp. Deze boeren, zo bleek bij individuele gesprekken, hebben allemaal een opvolger en hebben eigenlijk ook allemaal meer land nodig dan er beschikbaar is. Onder meer om die reden zijn ze nu aangewezen op het Swartfean en rijden ze dus met hun landbouwvoertuigen geregeld door het dorp. ,,Se sizze sels ek: éínliks soe der ien fan ús fuort moatte.”

Bij het project wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om hierop in te spelen, wellicht door voor een van de boeren een plek elders te vinden. ,,Earst de lânboustruktuer goed oanpasse, foardatst mei de natuer oan de gong giest”, zegt Veenstra.

Als volgende stap zou het Swartfean meer kunnen worden ingericht als natuurgebied, met medegebruik door boeren. Als dat dan boeren uit bijvoorbeeld Nijega zouden zijn, zou bovendien de verkeersdruk in Rottevalle voor een groot deel zijn teruggebracht. ,,Dat is better foar lânbou, natoer én leefberens.”

Veenstra hoopt dat er medio dit jaar een ,,schetsplan” ligt, inclusief financiële onderbouwing.

Nieuws

menu