Minder geld voor groen 'redt' begroting Smallingerland

Een raadsvergadering in Smallingerland. FOTO LC

Smallingerland kan de afgekeurde begroting het beste ‘redden’ door gebruik te maken van een meevaller in het groenonderhoud.
Lees meer over
Smallingerland

Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. B en W hebben drie nieuwe scenario’s bedacht om de begroting voor het eerste jaar sluitend te maken. Daarvan is de verlaging van de groenkosten de favoriet van het college. Die maatregel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen en ligt politiek het minst gevoelig.

Weggestreept

Smallingerland ontsnapte vorige week aan het verscherpt toezicht van de provincie. Die oordeelde dat de ingediende begroting niet ‘structureel in evenwicht’ is. Er bleef dan wel elk jaar veel geld over, maar dat kwam omdat de raad forse bezuiningen had ingeboekt zonder die concreet uit te werken. Dat mag zo niet, vond de provincie, en streepte die besparingen weg. 

Wat overbleef is een tekort van 85.000 euro in 2021. Een relatief klein bedrag voor Smallingerland, dat daarom nog één poging doet om de begroting te repareren.

Lees ook PREMIUM | Prachtige cijfers voor Smallingerland? Niets is minder waar: de begroting is veel te rooskleurig voorgesteld

Het college had oorspronkelijk 300.000 euro extra uitgetrokken voor het Smallingerlandse groen, vanwege nieuwe contracten met uitvoerder Caparis. Maar tijdens de onderhandelingen met Caparis bleek dat de gemeente met een ton minder toe kan.

Gevoelig

Een andere mogelijkheid is het eenmalig verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) met 0,65 procent. Maar zo’n maatregel ,,ligt gevoelig”, in de raad, ziet het college. De fracties van ELP, CDA, VVD en Smallingerlands Belang willen ozb-verhogingen zoveel mogelijk voorkomen.

De derde optie, bezuinigen op re-integratie, leidt mogelijk niet al in 2021 tot een besparing en heeft daarom ook niet de voorkeur van B en W.

Dinsdag bespreekt de raad het nieuwe voorstel, op 15 december wordt er over gestemd. Zelfs als de provincie de begroting accepteert, zal die het komende jaar een vinger aan de pols houden in Smallingerland.

Nieuws

menu