Middelbare scholieren zijn minder fit na corona, ook op het CSG Liudger Raai in Drachten: 'Ze zijn gemakzuchtiger geworden'

Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt te weinig, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook onder jongeren is te weinig bewegen een probleem. ,,Jongeren zijn gemakzuchtiger geworden.’’

Indy Marinus (zwart shirt) en Leanne Talsma (rood shirt) tijdens de gymles.

Indy Marinus (zwart shirt) en Leanne Talsma (rood shirt) tijdens de gymles. Foto: Jilmer Postma

Lees meer over
Smallingerland

De conditie en het uithoudingsvermogen van middelbare scholieren zijn sterk achteruitgegaan vergeleken met de periode voor corona. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Bij het onderzoek hebben docenten het uithoudingsvermogen van scholieren gemeten door middel van een coopertest of shuttleruntest. Dit hebben ze gedaan in de periode vóór de eerste schoolsluiting en de periode na deze sluiting. De resultaten van de tweede meting waren significant lager.

Gemakzuchtiger